Menu

Nieuwe BTW-regels: registratie vanaf 1 april 2021

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe regels voor leveringen van goederen en diensten aan klanten in de EU die geen BTW-aangifte doen. U moet de BTW vanaf 1 juli 2021 meestal aangeven in het EU-land waar u levert. Voor deze leveringen kunt u het zogenoemde éénloketsysteem gebruiken. Vanaf 1 april 2021 kunt u zich registreren.

Unieregeling en éénloketsysteem
Stel, u verkoopt met uw webwinkel producten uit de EU aan particulieren in Duitsland. Dan moet u vanaf 1 juli 2021 de BTW  aangeven in Duitsland. Dat kan straks op een vereenvoudigde manier, met de zogenaamde Unieregeling in het éénloketsysteem.

U bent niet verplicht om de Unieregeling te gebruiken. Gebruikt u de Unieregeling niet, of kunt u die niet gebruiken omdat u niet aan de voorwaarden voldoet, dan geeft u de BTW aan in het land waarin u uw producten levert. Neem daarvoor contact op met de Belastingdienst van dat land.

Unieregeling levering goederen
De Unieregeling geldt voor zogenoemde afstandsverkopen. Dat betekent:

  • U levert goederen die al in de EU zijn – aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen BTW-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen BTW-aangifte hoeven doen.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto’s en motoren. En ook niet voor ‘montageleveringen’, zoals zonneschermen.
  • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

Met de Unieregeling meldt u ieder kwartaal de BTW voor al deze leveringen.

Omzetgrens
Gaat het om ‘afstandsverkopen’ met een omzet van niet meer dan € 10.000 per jaar? Dan betaalt u de BTW toch in Nederland – op de gebruikelijke manier.

Voorbeeld: U bent gevestigd in Nederland en levert uw producten aan particulieren in Nederland, België en Spanje. Door een levering aan een particulier in Spanje komt de omzet buiten Nederland aan klanten die geen BTW-aangifte doen, boven de € 10.000. Voor die levering moet u de BTW aangeven en betalen in Spanje. Dat geldt ook voor alle leveringen daarna aan particulieren in Spanje en België. Voor deze leveringen kunt u de Unieregeling gebruiken: u betaalt de buitenlandse BTW dan in 1 keer. Uw leveringen in Nederland blijft u gewoon aangeven in uw Nederlandse BTW-aangifte.

Invoerregeling en éénloketsysteem
Verkoopt u goederen van buiten de EU aan klanten die geen BTW-aangifte doen? U levert bijvoorbeeld producten uit China via uw webwinkel rechtstreeks aan particulieren in Duitsland. Dan moet u die BTW vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Dat kan ook in het éénloketsysteem, met de zogenaamde Invoerregeling.

Invoerregeling levering goederen
De Invoerregeling geldt ook voor afstandsverkopen. Dat betekent:

  • U levert goederen van buiten de EU – aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen BTW-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen BTW-aangifte hoeven doen.
  • De Invoerregeling is er voor zendingen van maximaal € 150. Staan er kosten voor verzekering en verzending op de factuur? Dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit een pakket met verschillende goederen. Voor een zending gebruikt u 1 transportdocument, een airwaybill bijvoorbeeld.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor ‘accijnsgoederen’, zoals bier, wijn en tabaksproducten.
  • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

Met de Invoerregeling meldt u iedere maand de BTW voor al deze leveringen. En u betaalt die in 1 keer. Als u de invoerregeling gebruikt, betaalt u geen BTW bij de invoer.

Unieregeling en éénloketsysteem diensten aan particulieren
Levert u diensten aan particulieren en moet u daarvoor BTW betalen in een ander EU-land? Dan kunt u de BTW vanaf 1 juli 2021 ook aangeven via het éénloketsysteem.

Uitzondering digitale diensten
Voor digitale diensten geldt een uitzondering. Is uw omzet aan digitale diensten aan particulieren binnen de EU € 10.000 of lager? Dan is de dienst belast in Nederland en betaalt u hier BTW. Levert u ook goederen aan particulieren in de EU – en regelt u zélf de verzending van die goederen? Tel de omzet van die goederen dan ook mee bij de berekening van het maximum van € 10.000. Bereken het maximum van € 10.000 voor 2021 niet over het hele jaar, maar vanaf 1 juli 2021.

Let op: Levert u binnen de EU goederen of diensten aan afnemers die geen BTW-aangifte doen? Aan de nieuwe regels per 1 juli 2021 zitten meer haken en ogen dan we in dit artikel hebben weergegeven.

Als u de Unieregeling of de Invoerregeling gaat gebruiken, moet u zich eerst registreren. Dat kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

We adviseren en helpen u graag om op tijd optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe éénloketsysteem.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-53514061-1');