Menu

Actualiteit

Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019
Geplaatst op 06 augustus 2020

Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019 Uiterlijk eind juli 2020 hebt u als u daarvoor in 2019 in aanmerking kwam, de beschikking voor het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) of het Loonkostenvoordeel (LKV) voor een of meerdere werknemers ontvangen. Het is belangrijk dat u deze beschikking goed (laat) controleren en vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de correcties […] ..

Gratis ontwikkeltraject van start
Geplaatst op 06 augustus 2020

Gratis ontwikkeltraject van start Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn. De verwachting is dat veel mensen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Als u zich daar […] ..

Meenemen plastic tasje leidt tot ontslag
Geplaatst op 31 juli 2020
Een helder strikt zero-tolerance beleid kan ontslag op staande voet onderbouwen. Maar ook daaraan zijn grenzen, zoals deze uitspraak duidelijk maakt.
Vaststellingsovereenkomst schuld eigen BV
Geplaatst op 31 juli 2020
Een DGA denkt dat hij de schuld aan zijn BV kan aflossen, de Belastingdienst niet. Een vaststellingsovereenkomst volgt. Is deze rechtsgeldig?
Werknemer weigert mediation
Geplaatst op 31 juli 2020
Ontbinding van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is wel degelijk mogelijk. De werknemer mag zijn herstel niet frustreren.
SLIM Subsidie
Geplaatst op 31 juli 2020
Ontwikkeling van uw bedrijf vraagt wellicht nieuwe competenties van uw medewerkers. Vraag tijdig SLIM-subsidie aan.
Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0
Geplaatst op 30 juli 2020

Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0 Heeft u NOW 2.0 aangevraagd bij het UWV? In dat geval moet u zich inspannen om uw werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Maar hoe moet u aan die inspanningsverplichting – waarvoor u een verklaring hebt moeten afleggen – nu […] ..

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties
Geplaatst op 30 juli 2020

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Daaronder worden verstaan de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben […] ..

Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen
Geplaatst op 23 juli 2020

Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2019/2020 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? U kunt dan tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en richt zich vooral op kwetsbare […] ..

Deadline aanvraag TOFA nadert
Geplaatst op 23 juli 2020

Deadline aanvraag TOFA nadert Het loket voor de aanvraag van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) is nog tot en met zondag 26 juli a.s. open. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u een flexwerker bent die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten opzichte van de […] ..